Kako postupiti kada se desi smrt?

Korisne informacije

Ukoliko ste imali smrtni slučaj u porodici, ili vam je preminuo neko od prijatelja ovo su neki od koraka koje morate poduzeti.

Desila se SMRT – šta sada?

Činjenicu smrti dužni su prijaviti članovi porodice, odnosno članovi domaćinstva sa kojima je umrli živio. Ako njih nema ili su u nemogućnosti da to učine, činjenicu smrti dužna su prijaviti druga lica sa kojima je umrli živio ili drugi članovi porodice koji su saznali za smrt, odnosno lica u čijem je stanu smrt nastupila. Ako nema ni ovih lica činjenicu smrti dužno je prijaviti lice koje je prvo saznalo za smrt.Matičar je dužan, ako na bilo koji način sazna za činjenicu smrti koja nije prijavljena, pokrenuti postupak za upis činjenice smrti u matičnu knjigu umrlih.Činjenicu smrti lica koje je umrlo u zdravstvenoj ustanovi, kasarni, kazneno-popravnoj ustanovi, hotelu, internatu ili drugoj ustanovi ili pravnom licu ili organizaciji – dužni su prijaviti pravni subjekti u kojima je lice umrlo.U slučaju nalaska leša lica čiji identitet nije utvrđen,činjenicu smrti dužno je prijaviti kantonalno ministarstvo kojeje sačinilo zapisnik o nalasku tijela umrlog lica.

Nemojte zaboraviti da je ROK za prijavu SMRTI zdravstevnoj ustanovi i izdavanje potvrde o smrti tačno 24 časa.

Šta je potvrda o smrti?

Potvrda o smrti je isprava o utvrđivanju smrti koju izdaje doktor medicine odnosno drugi zdravstveni djelatnik ovlašten za utvrđivanje smrti a na osnovu koje se vrši upis činjenice smrti u matičnu knjigu umrlih.

Koji je rok za prijavu smrti matičnom uredu radi upisa u matičnu knjigu umrlih?

Rok za prijavu smrti je 30 dana od dana kada je smrt nastupila odnosno od dana nalaska tijela umrlog lica.

Kojem matičnom uredu se prijavljuje činjenica smrti?

Činjenica smrti prijavljuje se pisano na propisanom obrascu radi upisa u matičnu knjigu umrlih matičaru matičnog područja u kojem je bilo posljednje prijavljeno prebivalište, a ako nema prijavljeno prebivalište, onda posljednje poznato boravište umrlog lica, a ako nema prijavljeno ni prebivalište niti se zna boravište, u tom slučaju upis smrti lica obavlja se u matičnu knjigu umrlih u mjestu sahrane tog lica.

Ako se ne zna gdje je smrt nastupila činjenica smrti upisat će se u matičnu knjigu umrlih koja se vodi za mjesto gdje je nađeno tijelo umrlog lica.Činjenica smrti koja je nastupila u saobraćajnom sredstvu u toku prijevoza kao i smrt koja je nastupila zbog saobraćajne nezgode, upisuje se u matičnu knjigu umrlih koja se vodi za mjesto gdje se umrli sahranjuje.

Ako se lice koje je umrlo na teritoriji BiH sahranjuje u inozemstvu ili u drugom entitetu ili Brčko Distriku činjenica smrti prijavljuje se matičaru matičnog područja u kojem je smrt nastupila i upisuje se u matičnu knjigu umrlih koja se vodi za to mjesto.

Kako organizovati sahranu i prevoz pokojnika iz inostranstva?

Ukoliko je smrt nastala u inostranstvu potrebno je da se izvadi takozvana SPROVODNICA.

Zahtjev za izdavanje sprovodnice radi prijenosa posmrtnih ostataka (tijela ili urne) državljanina  BiH podnosi rodbina preminulog ili predstavnik pogrebnog poduzeća koji je opunomoćen od strane porodice umrlog. Punomoć treba biti ovjerena kod nadležnog organa BiH ili SR Njemačke.

Za sve usluge postupka za izdavanje SPROVODNICE, organizacije i prevoza pokojnika možete se obratiti pogrebnom preduzeću Tomico d.o.o. koje će uz Vašu punomoć prikupiti sva potrebna dokumenta za prevoz pokojnika

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Required fields are marked *

Nedavne objave

Imate li pitanje

Pozovite nas ili nam pišite na email.

Procedura u 3 koraka

U sledeća tri koraka ćemo Vam objasniti kako izgleda procedura prevoza i organizacije sahrane.

1. KONTAKT

Nakon što nas kontaktirate i dostavite sve potrebne podatke i detalje dostavićemo vam podatke i cijene usluga za koje ste zainteresovani.

2. DOKUMENTACIJA

Ukoliko se odlučite za naše usluge dostavićete nam potrebnu dokumentaciju nakon koje ćemo krenuti u proceduru pripreme prevoza pokojnika i organizovanja usluga koje ste izabrali.

3. PREVOZ I USLUGA

Nakon obavljanja papirologije naši vozači dolaze na kućnu adresu pokojnika te organizuju prevoz do dogovorene destinacije