Postupak kod smrtnog slučaja

Postupak prijave smrtnog slučaja razlikuje se zavisno o tome je li osoba preminula kod kuće ili bolnici. Prijava smrtnog slučaja matičnom uredu razlikuje se ovisno o tome je li osoba umrla u stanu ili zdravstvenoj ustanovi. Umrla, odnosno mrtvorođena osoba ne smije se pokopati ili kremirati dok se nad njom ne obavi pregled.

SMRTNI SLUČAJ U STANU ILI KUĆI

Kada se dogodi smrtni slučaj u stanu ili kući, potrebno ga je prijaviti u što kraćem roku i bez odgađanja. Smrt su dužne prijaviti osobe koje su živjele u zajednici s umrlom osobom, srodnici ili susjedi, a ako takvih nema svaka osoba koja za nju sazna.

Postupak je sljedeći:

 • nazvati službu Hitne pomoći (194) ili policiju (192).
 • službene osobe pozvat će mrtvozornika.
 • mrtvozorniku je potrebno osigurati pristup preminuloj osobi, pripremiti liječničku dokumentaciju ako je preminula osoba bolovala, kao i sve matične podatke o umrloj osobi, kako bi izdao potvrdu za ukop i prijevoz.
 • nakon popunjavanja prijave o smrti, mrtvozornik izdaje dozvolu za pokop umrloga.
 • obratiti se ovlaštenom pogrebnom poduzeću, pogrebnom prijevozniku ili posmrtnoj pripomoći (ako pokojnik ima ugovorenu posmrtnu pripomoć, ponijeti osobnu iskaznicu pokojnika).
 • sve dokumente koji se odnose na prijavu smrtnog slučaja, a koje je izdao mrtvozornik odnijeti u matični ured radi prijave i upisa pokojnika u matičnu knjigu umrlih.

SMRTNI SLUČAJ U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI

Ako smrt nastupi u zdravstvenoj ustanovi na teritoriju BiH potrebno je:

 • javiti se na odjel na koji je osoba bila primljena.
 • dati sve lične podatke o umrloj osobi kako bi se mogla izvršiti prijava matičnom uredu.
 • na bolničkom odjelu (patologiji, a ne na odjelu gdje je osoba ležala) ostaviti odjeću u kojoj će pokojnik biti pokopan.
 • ugovoriti pojedinosti prijevoza, opreme i ukopa s ovlaštenim pogrebnim preduzećem ili prijevoznikom ili posmrtnom pripomoći ili se obratiti ovlaštenom pogrebnom preduzeću, pogrebnom prijevozniku ili posmrtnoj pripomoći.

Ako se tijelo preminule osobe ne preuzme u roku od 24 sata, zdravstvena ustanova zaračunat će posebnu naknadu za svaki idući dan od propisanog roka. Osobe koje umru u zdravstvenoj ustanovi mora se izvršiti obdukcija radi utvrđivanja uzroka smrti. Na zahtjev uže porodice i u sporazumu s načelnikom zdravstvene
ustanove i patologom može se odlučiti da se obdukcija ne provodi.

OBAVEZNA OBDUKCIJA

Obdukcija se mora provesti u sljedećim slučajevima:

 • ako se radi o neprirodnoj smrti ili smrti nepoznatog uzroka.
 • ako smrt nastupi tijekom dijagnostičkog ili terapijskog zahvata.
 • ako smrt nastupi u roku od 24 sata od prijema osobe u zdravstvenu ustanovu.
 • ako je osoba sudjelovala u kliničkom ispitivanju lijeka ili medicinskog proizvoda, odnosno drugom znanstvenom ispitivanju u zdravstvenoj ustanovi.
 • u slučaju smrti osobe čiji se dijelovi tijela mogu uzimati radi presađivanja u svrhu liječenja u skladu sa posebnim zakonom.