Održavanje i uređivanje groblja

U poslednjih nekoliko godina firma Tomico d.o.o. nudi  usluge uređivanja i košenja groblja u dogovoru sa lokalnim stanovništvom opštine ili sela.

U dogovoru sa Vama, firma redovno uređuje gorblje, čisti otpatke i smeće oko grobnih mjesta i vrši uredno održavanje trave i travnjaka sa određenim timom ljudi.

Prema potrebama naselja i funkcionisanju zajedničkih servisnih službi u naselju, groblje je komunalni objekt. Istovremeno, istorijske i kulturne vrijednosti groblja i spomenika na njima, ne dozvoljavaju da se groblja povrede i svrstavaju sa drugim gradskim komunalnim objektima. Zato je jasno i normalno da se pored izgradnje groblja posebna pažnja poklanja održavanju groblja. Samo održavanje u mnogome zavisi od raspoloživih finansijskih sredstava, ali se izvjesni finansijski minimum mora obezbijediti.

Stepen napretka jednog naselja i kulture jednog društva se ne ogleda ili mjeri (u urbanom smislu) samo stambenim naseljima, bulevarima, sportskim i trgovačkim centrima, nego i po uređenju, opremljenosti i održavanju komunalnih objekata “sekundarnih” elemenata naselja među koje spadaju i groblja.
Održavanje grobljanskih površina, u pravom smislu te riječi, je nastavak, produženje i kvalitetna realizacija projektovanja. Staranje o grobljima, dakle, podrazumijeva unapređenje i povećanje vrijednosti ambijenta.

 

an-1024x667

 

Elementi i uređaji groblja da bi normalno i savremeno funkcionisalo:

  • deponije smeća locirane u blizni kolskog ulaza na groblje,
  • peć za spaljivanje vijenaca, locirana uz deponiju smeća,
  • baštovanske pogone,
  • korpe za otpatke, klupe.