Funkcije pogrebne djelatnosti

Pogrebna djelatnost se smatra komunalnom djelatnošću i od posebnog je društvenog interesa. Prema umrlim se postupa jednako i pod jednakim uslovima. Ni jedno pravo se ne može uskratiti ako za osnov ima nacionalnu, rasnu ili vjersku pripadnost umrlog.

Podaci do kojih dolaze radnici pogrebnih preduzeća u svojoj službi, a koji se tiču zdravstvenih, porodičnih, finansijskih i drugih okolnosti umrlog ili njemu bliskih lica, smatraju se za poslovnu tajnu.

Zbližavanje i razvijanje saradnje sa međunarodnim i nacionalnim pogrebnim asocijacijama ima za cilj unaprjeđenje službe i usklađivanja propisa da bi se uklonile teškoće u prijevozu i ukopu umrlih.

Rad pogrebnih preduzeća treba tako organizovati da su u stanju da građanima pruži sve usluge i proizvode koji su potrebni za slučaj smrti i u vezi sa odavljanjem pošte umrlima. To obuhvaća:

 • ljekarski pregled kojim se utvrđuje smrt,
 • obavještavanje nadležnih organa,
 • obavještavanje putem posmrtnih plakata (posmrtnica) ili oglasa u novinama,
 • prijenos (prevoz)
 • smještaj umrlog u hladnjaču ili mrtvačnicu,
 • obdukcija,
 • opremanje umrlog (po vjerskim ili drugim običajima),
 • balsamovanje
 • smještaj u kovčeg,
 • izlaganje u kapeli,
 • organizovanje pogrebne svečanosti (komemoracije),
 • prigodna muzika prilikom komemoracije ili ukopa (orkestar za sahrane ili truba),
 • obezbjeđenje prisustva vjerskog službenika,
 • kopanje groba,
 • isporuka kovčega, vijenca, svijeća, svijeća, vaza, kandila, nadgrobnog spomenika, itd.
 • ukop,
 • kremiranje,
 • uređenje i održavanje groba ili grobnice,
 • zakup grobnog mjesta,
 • ekshumaciju,
 • osnivanje posmrtnog fonda,
 • naplata iznosa od socijalnog ili ličnog osiguranja,
 • druge usluge vezane za ukop i pijetet.

ova-1024x682

 

 

,,Najmanje vrijede narodi koji ne poštuju svoje mrtve.”
Iz Kodeksa pogrebnih usluga