Dijamant spomen

Dijamant spomen sam po sebi u strogom smislu ne čini sahranu pokojnika.
Ovakav metod obuhvata pretvaranje Diamantbestattungen_Piett_am_Odenwaldring-225x300kremiranih ostataka u dijamante prilikom čega je pokojniku  osigurana vječnost u obliku dragog kamena.

Dijamanti nisu ništa do sabijeni atomi ugljika koji zahvaljujući određenim prirodnim procesima u kori zemlje postali dragocjeno kamenje. Kako su i ljudska tijela sastavljena (međuostalom) od atoma ugljika, time su pogodan materijal  za stvaranje dijamanta. Fizičkim i h(k)emijskim  procesom dolazi do razdvajanja upotrebljivih i neupotrebljivih dijelova ugljika koji se nakon ovog procesa ekstrahuje na temparaturi od 2000 Kelvina (ekvivalent 1500-1700 stepeni Celzijusa) i pritiska od 50000-60000 bara koji će dovesti do kristalizacije.

Nakon što se tijelo pokojnika kremira, ostaje pepeo koji se zatim tretira posebnim h(k)emikalijama da bi se dobio potreban ugljik čijim grijanjem na visokoj temparaturi nastaje grafit. Stavljanjem dobivenog grafita u poseban uređaj i opet pod jako visokom temparaturom nakon nekoliko sedmica (tjedana) “stvara” se dijamant.

Zbog bora koje svako ljudsko tijelo ima, dijamant najčešće ima plavi (modri) odsjaj ali isto tako svaki je jedinstven i poseban na svoj način upravo zbog toga što se tijelo svakog čovjeka razlikuje po h(k)emijskom sastavu.

Troškovi proizvodnje zavise od veličine kamena. Pošto je riječ o veoma komplikovanoj proceduri, ovakav način “kremiranja” pokojnika zahtijeva više vremena i finansijskih odricanja. Metod se isključivo sprovodi u Švicarskoj i traje po nekoliko mjeseci.